bobo

Pre poslucháča FEI v Bratislave som vytvoril oznámenie o úspešnom ukončení štúdia.