Hlinený dukát - web

Jednoduchá webstránka s informáciami a aktualitami o projekte Hlinený dukát

Hlinený dukát - leták

Informačné letáky pre bezdomovcov.