MajaZOO
MajaZOO - zákaznícka karta

Pre firmu MajaZOO som vytvoril jednoduchú webovú prezentáciu, vizitky a zákaznícke karty.