Manželské večery

Pre kurz Manželské večery v Hlohovci som vytvoril jednoduchú webovú prezentáciu.