Prvácky sľub

Pamätný list s prváckym sľubom pre žiakov zo ZŠ Kľačany.