Prvácky sľub

Prvácky sľub

Pamätný list s prváckym sľubom pre žiakov zo ZŠ Kľačany.

  • Dátum:
  • Služby: