rozvoj vidieka

Pre študentku SPU v Nitre som vytvoril jednoduchú webstránku, ktorá jej mala pomôcť spracovať diplomovú prácu s tematikou udržateľného rozvoja a rozvoja vidieka.
Platnosť domény už vypršala.