Samaria

Občianskemu združeniu Samaria som navrhol logo (pri návrhu loga som vychádzal z „S-ka“, ktoré bolo navrhnuté ako prvotné logo. S-ko som previedol do vektorovej formy a urobil som ďalšie úpravy, aby logo bolo ľahšie čitateľné a zapamätateľné), hlavičkový papier a vytvoril web stránku.