Logo k 25. výročiu založenia V&S
Plagát k 25. výročiu založenia V&S

Pri príležitosti 25. výročia založenia spoločenstva Viera a Svetlo na Slovensku som vytvoril logo a plagátu k výročiu.